Akce v Československém klubu

Czechoslovakian Club Functions

 

Klub je otevřen každý pátek od 6 hodin

Viz stránku Jídelníček

Objednávky večeří a jídel na kteroukoliv akci doporučujeme.

 

VOLEJTE nebo TEXT zprávu (SMS) nebo zanechte vzkaz na 101

Mobil: 0497 344 377

Klub Email:

ccq@csklubqld.org.au

 

 

Club is open  every Friday from 6pm

Viz Menu page

Dinner and meal’s orders for any function are

highly recommended, to avoid disappointment

 

CALL or TEXT message (SMS) or leave message on 101

Mobil: 0497 344 377

Club Email:

ccq@csklubqld.org.au

 

 

 

KLOKÁNEK - KLUBÍČEK

ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DĚTÍ

V QUEENSLANDU

Klokánek se schází pravidelně každé druhé pondělí v 9.30 v

Československém klubu 25 Upfield Street Burbank.

Tvořivá dílnička vždy připraven bohatý program

 Na děti čekají houpačky na zahradě,

Poplatek pouze $3 za rodinu.

Informace na  FacebookCesko-slovensky Klokanek

 

Těšíme se na vaši návštěvu a příjemné posezení s rodinou a přáteli

Přeje Vedení Československého klubu

 

 

KLOKANEK – PLAYGROUP OF

 CZECH AND SLOVAK CHILDREN  IN QUEENSLAND

Klokánek meet every second Monday from 9.30am at

Czechoslovakian Club 25 Upfield Street Burbank

Creative workshop program and more at every meeting

Creativity workshop have always great ideas

Playground is always popular

Fee only $3 per family

Information: FacebookCesko-slovensky Klokanek

 

Club Mangement looking forward to welcome you and

Wishing you a great day at our club

 

úterý 5. listopadu – MELBOURNE CUP - OBĚD

Obědy se podávají od 12 hodin

Jídelníček nabízí:

PolévkaZeleninový krém se sýrovými krutony

Pečené kachní stehno, červené zelí, houskový knedlík

Kuřecí / Vepřový řízek, bramborový salát

Zákusek, káva / čaj

Cena $18 zahrnuje polévku jedno z hlavních jídel, zákusek, káva / čaj

Včasné objednávky obědů žádoucí

M: 0497 344 377 / Email: ccq@csklubqld.org.au

Bar bude otevřen

 

Soutěž o nejnápaditější kloubouk - vylosujeme 3 nejlepší.

Pouze klubové „In House“ sweepstakes.

 

Vedení klubu přeje příjemně prožitý den v Československém klubu

se na vás štěstí směje každý den.

 

 

Tuesday, 5 November – MELBOURNE CUP – LUNCH

Lunch is being served from 12.00 pm

Menu offer:

Soup: Vegetable cream with cheese croutons

Roasted duck thigh, red cabbage, dumpling

Chicken or Pork schnitzel, Potato salad

Cake, coffee/tea

Cost per person $18 includes soup, one main meal selection, desert, coffee, tea

Early bookings are appreciated:

 Mob: 0497 344 377; email: ccq@csklubqld.org.au

Bar open

 

Most creative and striking hats - 3 prizes will be awarded

Only Club ‘In-house’ sweepstakes

 

Have a nice day at Czechoslovakian Club

May Lady Luck is with you on this day and always

 

 

 

Poznamenejte si do kalendáře:

 

Neděle 24. listopadu

Vánoční tvořivá dílnička pro celou rodinu

Oběd

 

Sobota 7. prosince - Mikuláš s obědem

 

Neděle 15. prosinceTradiční Vánoční oběd

 

Silvestrovská zábava 31. prosince

K tanci a poslechu hraje ZOLTAN

 

Informace budou inzerovány dodatečně

 

 

 

Reserve date for:

 

Sunday 24th November

Family Christmas Creativity Workshop

Lunch

 

Saturday 7th December – Santa for Kids  With Lunch

 

Sunday 15th December – Traditional Christmas Lunch

 

31st December - New Year Eve / Silvestr Party

Music by ZOLTAN

 

More information be added soon

 

 

Radio 4EB 98.1FM – Krajanské vysílání

Česká skupina

- jako každý rok potřebuje 80 finančních členů k udržení pravidelného vysílacího času,

každou v sobotu 10.0 -11.00 dopoledne a každou středu 15.30 -17.00 odpoledne.

Slovenská skupina

 vysílá každý pátek od 6 do 7 hodin večer.

Máte zájem si obnovit nebo se stát členy české či slovenské skupiny a podpořit naše krajanské vysílání na další rok?

Poplatek na jeden rok od 1. července do konce června příštího roku pro

penzistu jednotlivce $20 a pro jednotlivce pracující $30.

Pokud nezískáme dostatečný počet členů,

čas našich programů se nenávratně zkrátí.

Členské příspěvky můžete zaplatit při vaši návštěvě klubu nebo přímo

v kanceláři 4EB

140 Main Street

Kanagaroo Point

Tel.: 3240 8600.

Moderátoři /dobrovolníci upřímně děkují za vaši podporu a slova uznání.  

 

 

Radio 4EB 98.1FM – Czech and Slovak Broadcasts

Czech Group

Wednesday’s 15.30 – 17.00 PM; Saturday’s 10AM – 11AM

need to have 80 financial members.

If we do not reach 80 members we need, our broadcasting time will be adjusted meaning will be shorter.

Existing members please renew your membership if you wish to support our community programs Radio 4EB

Slovak Group

Every Friday from 6PM – 7PM

Membership is from 1st July till end of June  next year.

Membership fees are: – Pensioner $20;    Working person - $30

New members are welcome.

You may apply for membership at Czechoslovakian Club or

at Admin Office Radio 4EB

140 Kangaroo Point

Tel.: 3240 8600

Broadcasters– volunteres of both groups Thank you for your support

 

 

Vedení klubu oznamuje členům a patronům následující:

 

BYO nosit si vlastní alkohol do prostor klubu, zahrnující zahradu a parkoviště není povoleno.

Klub licenci na prodej alkoholu.

 

Máme rádi zvířátkaale vodit psy do klubu není povoleno.

 

Děti - musí být pod stálým dozorem rodičů nebo vychovatelů při návštěvě klubu.

 

Vedení klubu nepřebírá žádnou zodpovědnost.

 

President Stanya Tel: 3271 1646;

Mobil: 0407 327 116;

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Vedení klubu děkuje za pochopení a spolupráci.

 

Czechoslovakian Club Management Committee would like to advise that:

 

BYO - is not permitted at club premisses, not even in carpark or garden at any given time.

Club is licensed premisses.

 

We do love animals but - NO DOGS - are allowed on club premises at any given time.

 

CHILDREN - must be under constant parents supervision while on club premises.

 

Club Management does not accept any responsibility.

 

President Stanya Tel: 3271 1646;

Mobil: 0407 327 116

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Club Management thank you for your co-operation.

 

 

Pravidelné České vysílání v Brisbane
Radio 4EB 98.1FM

Každou středu od 15.30 do 17.00 odpoledne a

každou sobotu od 10.00 do 11.00 dopoledne.
Informace vám vedoucí české skupiny

Karel Ulvr tel: 07 3355 0109

 

Programy Radia 4EB můžete poslouchat také přes internet: http://www.4eb.org.au/listen

 

Czech Radio Broadcast in Brisbane
Radio 4EB 98.1 FM

Every Wednesday 3.30 PM to 5.00PM and

Every Saturday from 10.00 AM to 11.00 AM

For information please call Czech Group Convener

Karel Ulvr Tel: 07 3355 0109

 

Tune in to Radio 4EB programs via internet:

http://www.4eb.org.au/listen

 

 

Pravidelné Slovenské vysílání v Brisbane
Radio 4EB 98.1FM
Každý pátek v podvečer od 18.00 do 19.00
Informace vám podá vedoucí Slovenské skupiny

Emilia Matulova M: 0405 406 312

 

Programy Radia 4EB můžete poslouchat na internet: http://www.4eb.org.au/listen a klikněte na demand

 

 

Slovak Radio Broadcast in Brisbane
Radio 4EB 98.1 FM

Every Friday from 6 PM to 7 PM.
For information please call Slovak Group Convener

Emilia Matulova M: 0405 406 312

 

Tune in to Radio 4EB programs via internet:

http://www.4eb.org.au/listen and clik on demand