Akce v Československém klubu

Czechoslovakian Club Functions

 

Klub je otevřen každý pátek od 6 hodin

Viz stránku Jídelníček

Objednávky večeří jsou žádoucí.

Kuchař Neno objednávky ocení.

Lépe se mu tím plánuje kolik porcí připravit.

 

VOLEJTE nebo TEXT zprávu (SMS) nebo zanechte vzkaz na 101

Mobil: 0497 344 377

Klub Email:

ccq@csklubqld.org.au

 

 

Club is open  every Friday from 6pm

Viz Menu page

Dinner orders are highly recommended, to avoid disappointment

Chef Neno apreciate your dinner orders.

It is easier for Chef to plan and prepare enough meals

 

CALL or TEXT message (SMS) or leave message on 101

Mobil: 0497 344 377

Club Email:

ccq@csklubqld.org.au

 

 

KLOKÁNEK KLUBÍČEK

ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DĚTÍ

V QUEENSLANDU

Klokánek se schází pravidelně každé druhé pondělí v 9.30 dopoledne v

Československém klubu 25 Upfield Street Burbank.

Program tvořivé dílničky na příští schůzce

 v pondělí 16. července; 30. července;

Rodiče, přijďtedětmi za zábavou a hrami.

Poplatek $5 za rodinu se nemění.

Informace na  FacebookCesky-Slovensky Klokanek

 

Na schůzkách Klokánka je možné i nečekané malé překvapení

 

 

KLOKANEK in Queensland

Czech and Slovak children

playgroup

Klokánek meets every second Monday from 9.30am at

Czechoslovakian Club 25 Upfield Street Burbank

Creative workshop program at the next meeting –

Monday – 16th July, 30th July, 13th August, 27. August,

Parents do come with children for morning of fun and games.

Fee only $5 per family

Information: FacebookCesko-slovensky Klokanek

 

There is chance of unexpected small surprise at the Klokanek meetings

 

 

 

 

Anenská pouť se koná v neděli 29. července

Ernie vám zpříjemní nedělní odpoledne oblíbenou hudbou

 

Před obědem - Přesnídávková polévkachlebem

K obědu se připravuje Švédský stůl

 Jitrnička či jelítko, tradiční lepenice = šťouchané brambory s kyselým zelím,

,bůček, kuřecí řízečky a výběr různých chutných příloh

To vše za pouhých $20

Zábava pro děti

Tombola

Cukrárna nabízí - perníková srdíčka, domácí pečivo, darované pečivo do cukrárny vítáno

Bar nabízí chlazené oblíbené nápoje,

 

Včasné objednávky obědů žádoucí.

 

Volejte prosím: M: 0497 344 377nebo Txt nebo zanechte vzkaz na 101

 Klub email: ccq@csklubqld.org.au

 

 

 

V neděli 5. srpnaNedělní oběd

AGM české skupiny Radia 4EB 98.1FM ve 2 hodiny

K obědu:

PolévkaHovězí vývarnudlemi a masem

Hovězí masokoprové omáčce, vejce, houskový knedlík

  Cena $16

Včasné objednávky oceněny:

Volejte prosím - M: 0497 344 377,

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Klub je otevřen jako obvykleneděli.

 

 

 

Radio 4EB 98.1FM – Krajanské vysílání

Česká skupina - jako každý rok potřebuje 80 finančních členů k udržení pravidelného vysílacího času,

každou v sobotu 10.30 -11.30 dopoledne a každou středu 15.45 -17.15 odpoledne.

Slovenská skupina vysílá každý pátek od 6 do 7 hodin večer.

Máte zájem si obnovit nebo se stát členy české skupiny a podpořit naše krajanské vysílání na další rok?

Poplatek na jeden rok od 1. července do konce června příštího roku pro

penzistu jednotlivce $20 a pro jednotlivce pracující $30.

Pokud nezískáme dostatečný počet členů, čas našich programů se  nenávratně zkrátí.

Členské příspěvky můžete zaplatit při vaši návštěvě klubu nebo přímo

v kanceláři 4EB 140 Main Street Kanagaroo Point tel.: 3240 8600.

Moderátořidobrovolníci vám upřímně děkují za vaši podporu a slova uznání.  

 

 

 

Sunday 29t July – St Anna Sunday Lunch

Afternoon music is provided by Ernie

 

Before Lunch - Soup with Rye Bread

Lunch and Smorgasboard Style

Czech traditional Sausages, Chicken Schnitzels, Pork Belly, „Lepenice“ is traditional dish - potatoes mixed with sauerkraut and variety of salads.

All this only for $20 per person

Entertainment for kids,

 Raffle,

Coffee Bar offer - Ginger Hearts, homemade pastries

Bar your favorite refreshments

 

Early orders requested.

 

Please call: M: 0497 344 377 or txt or leave message on 101,

E: ccq@csklubqld.org.au

 

 

 

Sunday 5th August – Sunday Lunch

AGM - Czech Group Radio 4EB at 2PM

For Lunch

Soup – Beef Broth with Meat and Noodles

Beef in Dill Creamy Gravy, Egg, Dumpling

Cost $16

Early orders are appreciated.

Please call: M: 0497 344 377

E: ccq@csklubqld.org.au

 

Club is open Sunday as usual

 

 

Radio 4EB 98.1FM – Czech and Slovak Broadcasts

Every year we are looking for new members for both groups.

Reason been – to keep our to keep alocated broadcasting time Czech Group need to have 80 financial members. If we do not reach number of members we need, our broadcasting time will be adjusted meaning will be shorter.

Existing members please renew your membership if you wish to support our community programs Radio 4EB

Membership is from 1st July till end of June  next year.

Membership fees are: – Pensioner $20;    Working person - $30

New members are welcome.

You may apply for membership at Czechoslovakian Club or

at Admin Office Radio 4EB 140 Kangaroo Point Tel.: 3240 8600

Viz Program guide below on this page

Broadcaster s– volunteres of both groups Thank you for your support  

 

  

 

 

 

Vedení klubu oznamuje členům a patronům následující:

 

BYO nosit si vlastní alkohol do prostor klubu, zahrnující zahradu a parkoviště není povoleno.

Klub licenci na prodej alkoholu.

 

Máme rádi zvířátkaale vodit psy do klubu není povoleno.

 

Děti - musí být pod stálým dozorem rodičů nebo vychovatelů při návštěvě klubu.

 

Vedení klubu nepřebírá žádnou zodpovědnost.

 

Sekretářka Stanya Tel: 3271 1646;

Mobil: 0407 327 116;

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Vedení klubu děkuje za pochopení a spolupráci.

 

Czechoslovakian Club Management Committee would like to advise that:

 

BYO - is not permitted at club premisses, not even in carpark or garden at any given time.

Club is licensed premisses.

 

We do love animals but - NO DOGS - are allowed on club premises at any given time.

 

CHILDREN - must be under constant parents supervision while on club premises.

 

Club Management does not accept any responsibility.

 

Secretary Stanya Tel: 3271 1646;

Mobil: 0407 327 116

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Club Management thank you for your co-operation.

 

 

Pravidelné České vysílání v Brisbane
Radio 4EB 98.1FM
Každou středu od 15.45 do 17.15 odpoledne a

každou sobotu od 10.30 do 11.30 dopoledne.
Informace vám vedoucí české skupiny

Karel Ulvr tel: 07 3355 0109

 

Programy Radia 4EB můžete poslouchat také přes internet: http://www.4eb.org.au/listen

 

Czech Radio Broadcast in Brisbane
Radio 4EB 98.1 FM
Every Wednesday 3.45 PM to 5.15 PM and

Every Saturday from 10.30 AM to 11.30 AM

For information please call Czech Group Convener

Karel Ulvr Tel: 07 3355 0109

 

Tune in to Radio 4EB programs via internet:

http://www.4eb.org.au/listen

 

 

Pravidelné Slovenské vysílání v Brisbane
Radio 4EB 98.1FM
Každý pátek v podvečer od 18.00 do 19.00
Informace vám podá vedoucí Slovenské skupiny

Ingrid Pride M: 0438 195 261

 

Programy Radia 4EB můžete poslouchat na internet: http://www.4eb.org.au/listen a klikněte na demand

 

 

Slovak Radio Broadcast in Brisbane
Radio 4EB 98.1 FM
Every Friday from 6 PM to 7 PM.
For information please call Slovak Group Convener

Ingrid Pride M: 0438 195 261

 

Tune in to Radio 4EB programs via internet:

http://www.4eb.org.au/listen and clik on demand