Akce v Československém klubu

Czechoslovakian Club Functions

 

Klub je otevřen každý pátek od 6 hodin

Viz stránku Jídelníček

Doporučujeme objednávky večeří

Kuchař Neno objednávky ocení.

Lépe se mu tím plánuje kolik porcí připravit.

 

VOLEJTE nebo TEXT zprávu (SMS) nebo zanechte vzkaz na 101

Mobil: 0497 344 377

Klub Email:

ccq@csklubqld.org.au

 

 

Club is open every Friday from 6pm

Viz Menu page

Dinner orders are recommended, to avoid disappointment

Chef Neno appreciate your dinner orders.

It is easier for Chef to plan and prepare enough meals

 

CALL or TEXT message (SMS) or leave message on 101

Mobil: 0497 344 377

Club Email:

ccq@csklubqld.org.au

 

 

 

KLOKÁNEK KLUBÍČEK

ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DĚTÍ

V QUEENSLANDU

Klokánek se schází pravidelně každé druhé pondělí v 9.30 dopoledne v

Československém klubu 25 Upfield Street Burbank.

Poplatek $5 za rodinu se nemění.

Data schůzek do konce roku:

V pondělí 20. listopadu děti ozdobí vánoční stromeček a perníkové pečivo

V pondělí 4. prosince – Tvořivá dílnička pro děti připravuje tvorbu vánočních přání

V pondělí 18. prosince bude poslední schůzka Klokánka v roce 2017.

Informace na: FacebookCesko-slovensky Klokanek

 

Na schůzkách Klokánka je možné i nečekané malé překvapení

 

 

KLOKANEK in Queensland

Czech and Slovak children

playgroup

Klokánek meets every second Monday from 9.30am at

Czechoslovakian Club 25 Upfield Street Burbank

Fee $5 per family

Dates for following meetings:

Monday 20.11 – Children will be decorating Christmas Tree and Biscuits

Monday 04.12 – Children will create they own idea Christmas Cards

Klokanek last meeting for year 2017 will be on Monday 18th December.

Information: FacebookCesko-slovensky Klokanek

 

There is chance of unexpected small surprise at the Klokanek meetings

 

Neděle 12. listopadu

Oběd se podává od 11.30

 

Jídelníček nabízí

Španělský ptáčekknedlíkem / rýží

Kuřecí / Vepřový řízek s brambory maštěné máslem a okurkový salát

Cena $16

 

Včasné reservace vítány

Dasa tel.: 3411 3201

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Bar a cukrárna otevřeny

Tombola s cenami které jistě potěší

 

 

 

Sunday – 12th November

Lunch served from 11.30

 

Menu:

Beef Olive (Spanish Bird) Dumpling / Rice

Chicken / Pork Schnitzel served with Buttered Potato,Cucumber Salad

Cost $16

 

Lunch orders appreciated

Please call Dasha Tel.: 3411 3201

Email: ccq@csklubqld,.org.au

 

Bar, Coffee Bar will be open

Raffle with prizes to please

 

 

 

Neděle 3. prosince - Mikulášská nadílka pro děti

 

Rodiče jak se praktikuje po mnohá léta - připravte dárekrozumné hodnotě, zabalte, označte jménem vašeho dítěte a při příchodu do klubu předejte pomocníkům Mikuláše.

Každé dítě take dostane zdarma jeden lístek na slosování

 

Obědy se podávají od 11 hodin

Vepřový / Kuřecí řízekbramborovým salátem, $12

Řízečky nebo dietní párky pro dětihranolkami $6

Program v průběhu dne připravuje Klokánek, zábava po celý den.

Děti zazpívají koledy.

Mikuláščertem, andělemnadílkou přijde letos dříve mezi 12.30 a 1 hodinou po obědě.

politováním oznamujeme, poplatek nečlenové a hosté $5 za dítě.

Vedení klubu děkuje za pochopení.

Poplatek se nevztahuje na rodinné příslušníky členů

Československého klubu a

Klokánka.

Počet dětí a objednávky obědů nahlaste prosíme nejpozději ve čtvrtek 30. listopadu 2017

 

Volejte nebo text Stáně na M: 0407 327 116; H: 3271 1646;

Klub email: ccq@csklubqld.org.au

Přijďte prosím včas reservace stolů v tento den nepříjímáme. Děkujeme

 

 

Mega tombola slosování  v neděli 10. prosince 2017 - Vánoční oběd

1. cena - DárekČeské R  populární 3 litrová Becherovka

2. cena - Originální Český křištál - Sada skleniček na víno (věnovali členové klubu)

3. cena - Jednoplotýnkový plynový vařič a zástěra (věnovala členka klubu)

4. cena - Dárkové balení tradičního vánočního pečiva a vánočka (pečou členky klubu)

5. cena - Český porcelánsada 6 hrníčků na kávu (věnovali členové klubu)

Cena losu $5 – kupte si los ve prospěch klubu.

Vedené klubu děkuje za podporu.

 

 

Neděle 10. prosinceTradiční Vánoční oběd

Cena $25

Zahrnuje oběd, sklenku vína, tajemný dáreček pro každého hosta,

a

Lamees and Friends“ připravují vánoční program

Lamees hostovalaklubu několikrát a vždy se skvělým programem

 

Oběd se podává od 11.30

Pečená krůta, červené zelí, bramborový knedlík

Vepřový / kuřecí řízek s bramborovým salátem

Vánoční rybabramborovým salátempouze na objednávku!

Reservace u Dáši Tel: 3411 3201

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Bar a Cukrárna otevřeny

 

Přijďte s rodinou a přáteli na oběd, posedět a prožít příjemnou předvánoční neděli.

 

 

V pátek 22. prosinceZavřeno

 

V pátek 29. prosinceZavřeno

 

 

Neděle 31. prosince - SILVESTR

tanci a poslechu hraje Chris Cook Band

 

Podrobné informace podáme dodatečně

 

 

 

Sunday 3th December – Santa for Children

 

Parents please purchase a gift for your child in reasonable value, gift wrap and mark with your child name.

Santa-Mikulas helpers will help you to place gift under Christmas tree.

On arrival at the door, every child will be presented with Lucky Draw ticket.

With great regret for non-members there is a $5 fee per child.

CCQ Management Thank you for your understanding.

Fee is not applicable to family members of Czechoslovakian Club members and Klokanek.

Lunch will be served from 11.00am

Pork / Chicken Schnitzels served with Potato Salad $12,

Kids meal: Mini Schnitzels or Continental Sausage with Chips $6

Activity for children are organized by Klokanek Playgroup.

Children will be signing Christmas Carols

Mikulas, Devil, Angel will arrive with presents sometime between 12.30–1PM.

 

To register number of children attending and lunch orders please

By Thursday 30th November 2017

Please call Stanya Tel: 3271 1646; Mobile: 0407 327 116

Email: ccq@csklubqld.org.au

Please come early, tables are not reserved on this day. Thank you

 

 

Mega Raffle Draw - Christmas lunch - Sunday 10th December 2017

1. Prize - 3 litre Becherovka popular Herbal Liquor (Gift from Czech R.)

2. Prize - Bohemia Crystal Wine Glasses Set of 6 (Donated by Club Member)

3. Prize - Handy for Camping - Single Gas Hot Plate and Apron  (Donated)

4. Prize - Selection of Christmas Biscuits, Christmas Bread

5. Prize - Bohemia Coffee Cup Set with Brown Golden Design  (Donated)

Ticket $5 -  Please buy offered ticket today for club benefit.

Club Management Thank you for your support.

 

 

 

Sunday 10th December – Christmas Lunch

Cost per person $25

Include Lunch, Glass of Wine, Secret Santa Gift

and

Festive Entertainment by Lamees and Friends

Lamees performance is excellent

 

Lunch will be served from 11.30

Turkey Roast, Red Cabbage, Dumpling

Pork / Chicken Schnitzel, Potato Salad

Deep Fried Fish served with Potato Salad – Order only.

 

Reservation please call Dasha Tel: 3411 3201,

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Bar and Coffee Bar open

 

Bring your family / friends to enjoy special day before Christmas together.

 

 

 

Friday 22nd December  – CLUB CLOSED

 

Friday 29th December – CLUB CLOSED

 

 

Sunday 31st December

NEW YEAR EVE Party

Music by Chris Cook Band

 

Information soon

 

 

 

Vedení klubu oznamuje členům a patronům následující:

 

BYO nosit si vlastní alkohol do prostor klubu, zahrnující zahradu a parkoviště není povoleno.

Klub licenci na prodej alkoholu.

 

Máme rádi zvířátkaale vodit psy do klubu není povoleno.

 

Děti - musí být pod stálým dozorem rodičů nebo vychovatelů při návštěvě klubu.

 

Vedení klubu nepřebírá žádnou zodpovědnost.

 

Sekretářka Stanya Tel: 3271 1646;

Mobil: 0407 327 116;

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Vedení klubu děkuje za pochopení a spolupráci.

 

Czechoslovakian Club Management Committee would like to advise that:

 

BYO - is not permitted at club premisses, not even in carpark or garden at any given time.

Club is licensed premisses.

 

We do love animals but - NO DOGS - are allowed on club premises at any given time.

 

CHILDREN - must be under constant parents supervision while on club premises.

 

Club Management does not accept any responsibility.

 

Secretary Stanya Tel: 3271 1646;

Mobil: 0407 327 116

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Club Management thank you for your co-operation.

 

 

Pravidelné České vysílání v Brisbane
Radio 4EB 98.1FM
Každou středu od 15.45 do 17.15 odpoledne a

každou sobotu od 10.30 do 11.30 dopoledne.
Informace vám vedoucí české skupiny

Karel Ulvr tel: 07 3355 0109

 

Programy Radia 4EB můžete poslouchat také přes internet: http://www.4eb.org.au/listen

 

Czech Radio Broadcast in Brisbane
Radio 4EB 98.1 FM
Every Wednesday 3.45 PM to 5.15 PM and

Every Saturday from 10.30 AM to 11.30 AM

For information please call Czech Group Convener

Karel Ulvr Tel: 07 3355 0109

 

Tune in to Radio 4EB programs via internet:

http://www.4eb.org.au/listen

 

 

Pravidelné Slovenské vysílání v Brisbane
Radio 4EB 98.1FM
Každý pátek v podvečer od 18.00 do 19.00
Informace vám podá vedoucí Slovenské skupiny

Ingrid Pride M: 0438 195 261

 

Programy Radia 4EB můžete poslouchat na internet: http://www.4eb.org.au/listen a klikněte na demand

 

 

Slovak Radio Broadcast in Brisbane
Radio 4EB 98.1 FM
Every Friday from 6 PM to 7 PM.
For information please call Slovak Group Convener

Ingrid Pride M: 0438 195 261

 

Tune in to Radio 4EB programs via internet:

http://www.4eb.org.au/listen and clik on demand