Akce v Československém klubu

Czechoslovakian Club Functions

 

Klub je otevřen každý pátek od 6 hodin

Viz stránku Jídelníček

Doporučujeme objednávky večeří

Kuchař Neno objednávky ocení.

Lépe se mu tím plánuje kolik porcí připravit.

 

VOLEJTE nebo TEXT zprávu (SMS) nebo zanechte vzkaz na 101

Mobil: 0497 344 377

Klub Email:

ccq@csklubqld.org.au

 

 

Club is open  every Friday from 6pm

Viz Menu page

Dinner orders are recommended, to avoid disappointment

Chef Neno apreciate your dinner orders.

It is easier for Chef to plan and prepare enough meals

 

CALL or TEXT message (SMS) or leave message on 101

Mobil: 0497 344 377

Club Email:

ccq@csklubqld.org.au

 

 

KLOKÁNEK KLUBÍČEK

ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DĚTÍ

V QUEENSLANDU

Klokánek se schází pravidelně každé druhé pondělí v 9.30 dopoledne v

Československém klubu 25 Upfield Street Burbank.

Program tvořivé dílničky na příští schůzce

 v pondělí – 21. května; 4. června; 18. června

Rodiče, přijďtedětmi za zábavou a hrami.

Poplatek $5 za rodinu se nemění.

Informace na  FacebookCesky-Slovensky Klokanek

 

Na schůzkách Klokánka je možné i nečekané malé překvapení

 

 

KLOKANEK in Queensland

Czech and Slovak children

playgroup

Klokánek meets every second Monday from 9.30am at

Czechoslovakian Club 25 Upfield Street Burbank

Creative workshop program at the next meeting –

Monday 21st May; 4th June; 18. června

Parents do come with children for morning of fun and games.

Fee $5 per family

Information: FacebookCesko-slovensky Klokanek

 

There is chance of unexpected small surprise at the Klokanek meetings

 

 

Neděle 27. května  - Nedělní oběd

Oběd se podává od 11.30

PolévkuStaročeskou bramboračku;

Klasický paprikášhaluškami nebo těstovinou nebo s knedlíkem;

Kuřecí či Vepřový řízek s brambory na másle a  rajčatový salát;

Cena $16

Bar, Cukrárna otevřeny,

Tombola s cenami které jistě potěší

 

Sobota 9. června

 TÁBORÁK a opékání buřtíků

Od 2 hodin odpoledne do pozdního večera

Buřtíky horčicí a chleba  možné

koupitklubu

Přineste hudební nástroje

Bar bude otevřenNosit vlastní alkohol není dovoleno

Objednávky

M: 0497 344 377

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

 

Neděle 17. června - Nedělní oběd

Informace dodatečně

 

Sunday 27th May – Sunday Lunch

Served from 11.30

Soup – „Staroceska“ Potato

Classic Chicken „Paprikas“ Potato Gnochi or Pasta Elbows or Dumpling

Chicken / Pork Schnitzel served with Buttered Potato, Shallots and Tomato Salad

Cost $16

Bar, Coffee Bar open,

Raffle with prizes to please

 

 

Saturday 9th June

BONEFIRE and Sausage Grill

Begins 2PM till late evening

Sausages, Mustard, Bread  on sale at the club

Bring your music instruments

Bar will be open BYO NOT PERMITTED

For orders please call:

M: 0497 344 377

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

 

Sunday 17th May – Sunday Lunch

Information soon

 

  

 

 

 

Vedení klubu oznamuje členům a patronům následující:

 

BYO nosit si vlastní alkohol do prostor klubu, zahrnující zahradu a parkoviště není povoleno.

Klub licenci na prodej alkoholu.

 

Máme rádi zvířátkaale vodit psy do klubu není povoleno.

 

Děti - musí být pod stálým dozorem rodičů nebo vychovatelů při návštěvě klubu.

 

Vedení klubu nepřebírá žádnou zodpovědnost.

 

Sekretářka Stanya Tel: 3271 1646;

Mobil: 0407 327 116;

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Vedení klubu děkuje za pochopení a spolupráci.

 

Czechoslovakian Club Management Committee would like to advise that:

 

BYO - is not permitted at club premisses, not even in carpark or garden at any given time.

Club is licensed premisses.

 

We do love animals but - NO DOGS - are allowed on club premises at any given time.

 

CHILDREN - must be under constant parents supervision while on club premises.

 

Club Management does not accept any responsibility.

 

Secretary Stanya Tel: 3271 1646;

Mobil: 0407 327 116

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Club Management thank you for your co-operation.

 

 

Pravidelné České vysílání v Brisbane
Radio 4EB 98.1FM
Každou středu od 15.45 do 17.15 odpoledne a

každou sobotu od 10.30 do 11.30 dopoledne.
Informace vám vedoucí české skupiny

Karel Ulvr tel: 07 3355 0109

 

Programy Radia 4EB můžete poslouchat také přes internet: http://www.4eb.org.au/listen

 

Czech Radio Broadcast in Brisbane
Radio 4EB 98.1 FM
Every Wednesday 3.45 PM to 5.15 PM and

Every Saturday from 10.30 AM to 11.30 AM

For information please call Czech Group Convener

Karel Ulvr Tel: 07 3355 0109

 

Tune in to Radio 4EB programs via internet:

http://www.4eb.org.au/listen

 

 

Pravidelné Slovenské vysílání v Brisbane
Radio 4EB 98.1FM
Každý pátek v podvečer od 18.00 do 19.00
Informace vám podá vedoucí Slovenské skupiny

Ingrid Pride M: 0438 195 261

 

Programy Radia 4EB můžete poslouchat na internet: http://www.4eb.org.au/listen a klikněte na demand

 

 

Slovak Radio Broadcast in Brisbane
Radio 4EB 98.1 FM
Every Friday from 6 PM to 7 PM.
For information please call Slovak Group Convener

Ingrid Pride M: 0438 195 261

 

Tune in to Radio 4EB programs via internet:

http://www.4eb.org.au/listen and clik on demand