Akce v Československém klubu

Czechoslovakian Club Functions

 

Klub je otevřen každý pátek od 6 hodin

Viz stránku Jídelníček

Objednávky večeří a jídel na kteroukoliv akci doporučujeme.

 Tímto se vyhnete zklamání.

 

VOLEJTE nebo TEXT zprávu (SMS) nebo zanechte vzkaz na 101

Mobil: 0497 344 377

Klub Email:

ccq@csklubqld.org.au

 

 

Club is open  every Friday from 6pm

Viz Menu page

Dinner and meal’s orders for any function are

highly recommended, to avoid disappointment

 

CALL or TEXT message (SMS) or leave message on 101

Mobil: 0497 344 377

Club Email:

ccq@csklubqld.org.au

 

 

KLOKÁNEK KLUBÍČEK

ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DĚTÍ

V QUEENSLANDU

Klokánek se schází pravidelně každé druhé pondělí v 9.30 v

Československém klubu 25 Upfield Street Burbank.

Příští schůzka v pondělí  27.  května 2019

Tvořivá dílnička vždy připraven bohatý programe

 Na děti čekají houpačky na zahradě,

Poplatek pouze $3 za rodinu.

Informace na  Facebook „Cesky-slovensky Klokanek

 

 

KLOKANEK PLAYGROUP

Czech and Slovak children

in Queensland

Klokánek meet every second Monday from 9.30am at

Czechoslovakian Club 25 Upfield Street Burbank

Creative workshop program at every meeting –

Next meeting Monday 27th May 2019

Creativity workshop have always great ideas

Playground is always popular

Fee only $3 per family

Information: FacebookCesko-slovensky Klokanek

 

 

Pozvánka velká s RAF

 

 

Neděle 26. května

Czechoslovakian Heroes Tribute 2019

Začátek v 10 hodin dopoledne

 

Jednohubky před obědem

Oběd se podává ve 12 hodin.

Jídelníček nabízí:

Tradiční Svíčková pečeněhouskovým knedlíkem

Kuřecí či vepřový řízekbramborovým salátem

Cena porce $16

Bar

nabízí vaše oblíbené pivo chlazené a výběr oblíbených nápojů.

Cukrárna

nabízí domácí pečivo a zákusky, kávu, výběr různých čajů,

 

Objednávky obědů  žádoucí.

Prosím volejte: 0497 344 377

nebo

Email:  ccq@csklubqld.org.au

 

 

 

Czechoslovakian Heroes Tribute

Sunday 26th May 2019 – Lunch

Begins at 10AM

 

Nibblies before lunch

Menu offer:

Classic „Svičková“,(Beef in Veg Creamy Gravy), Dumpling

Chicken or Pork Schnitzel, Potato Salad

Cost per person $16

 

Bar

Offer your well chilled favourite refreshments

Coffee Bar

Offer Homemade Pastries, Coffee, Tea

 

Lunch orders requested:

Please call Mobile: 0497 344 377

or

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

 

 

Sobota 8. června Oběd

Presentace knihy “Alice to Praque 

Začátek v 10 hodin dopoledne

 

Oběd se podává od 11.30

Smažený sýrový špíz (Smažák)bramborem a

domácí tatarkou

Kuřecí řízek s bramborem, okurkový salát

Porce $16

 

Včasné objednávky na veškeré akce oceněny.

Mobil: 0497 344 377

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

From Alice to Prague - Tanya Heaslip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se stane, když mladá dívka nezávislé země Severní teritorium se rozhodne následovat své sny a zhasne při hledání dobrodružství v zahraničí?

 

Upřímný, často vtipné, hořkosladký memoárů lásky, ztráty a sounáležitosti; porozumění těžce vydobyté kolem kde domov se nalézá. 

 

V roce 1994, s pomačkanou kopii “Let's Go Evrope” v batohu, Tanya Heaslip opustila její bezpečný život jako právník ve vnitrozemí Austrálie a odcestovala do po-komunistické České republiky. 

 

Přes obavy její rodiny a přátel, ohledně bezpečnosti a její kariéry, přijela bez jakékoliv  zkušenosti jako začátečnice -  učitelka na střední škole. V městě, o kterém nikdy neslyšela, kde zimy jsou mrazivé a teploty klesnou pod nulu.

 

Tanya vždy snila, během svého dětství na izolovaném ranči ve střední Austrálii, o dobrodružství a romantice v Evropě, ale Česká republika nebyla jejím snem.

Při příjezdu však padá střemhlav do náhod , které změní její život provždy.

Tato země hradů, historie a kultury se jí otevřela a ona reagovala nápodobně.


Zamilovala se do Prahy a místních lidí. Zejména do charismatického Karla, který ji vezme do svého domu, do jeho rodiny a jak daleko je možné, do jeho srdce.

Tanya se dozvídá o životech velmi odlišných než její.

 

Kniha “Alice do Prahy”  je hořkosladký příběh o hledání identity, sounáležitosti a lásky, v čase, v místě a s mužem, který naplní Tanya život s rozpory.

 

O autorovi :

Tanya Heaslip se narodila na ranči v vnitrozemí Austrálie na vrcholu studené války. Vystudovala práva ale nepraktikovala je. V roce 1989 odcestovala do Evropy poprvé a v roce 1994 přestěhovala do České republiky, kde vyučovala angličtinu na dva a půl roku. Od té doby se Tanya vrátila do České republiky mnohokrát. 

 

Tanya nyní žije v Severním teritoriu se svým manželem.

 

 

Saturday 8th June

Launch of Book Alice to Praque

at Czechoslovakian Club 25 Upfield Street Burbank

Begins 10AM

 

Lunch will be served from 12 Noon

Cheese (Smažák) Kebab served with Potatoes and  homemade Tatar Sauce

Chicken Schnitzel Potatoes, Cucumber Salad

Cost $16 per person

 

Meal orders for every function appreciated.

Mobile: 0497 344 377

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

From Alice to Prague - Tanya Heaslip

What happens when a young independent Northern Territory country girl decides to follow her dreams and go off in search of adventures abroad?

 

An honest, often funny, bittersweet memoir of love, loss and belonging; of the hard-won understanding around where home lies. 

 

I What happens when a young independent Northern Territory country girl decides to follow her dreams and go off in search of adventures abroad? An honest, often funny, bittersweet memoir of love, loss and belonging; of the hard-won understanding around where home lies.


In 1994, with a battered copy of Let's Go Europe stuffed in her backpack, Tanya Heaslip left her safe life as a lawyer in outback Australia and travelled to the post-communist Czech Republic. 
Dismissing concerns from family and friends that her safety and career were at risk, she arrived with no teaching experience whatsoever, to work at a high school in a town she'd never heard of, where the winters are frigid and plunge to sub-zero temperatures.

During her childhood on an isolated cattle station in Central Australia, Tanya had always dreamed of adventure and romance in Europe but the Czech Republic was not the stuff of her dreams. On arrival, however, she falls headlong into misadventures that change her life forever.

Alice to Prague is a bittersweet story of a search for identity, belonging and love, set in a time, a place and with a man that fill Tanya's life with contradictions.

 

Author bio:

Tanya Heaslip was born on a cattle station in outback Australia at the height of the Cold War. She grew up to study and then practice Law. In 1989 she travelled to Europe for the first time and in 1994 she moved to the Czech Republic where she taught English for two and a half years.

Since then Tanya has returned to the Czech Republic many times.

Tanya now lives in the Northern Territory with her husband.

 

 

Radio 4EB 98.1FM – Krajanské vysílání

Česká skupina

- jako každý rok potřebuje 80 finančních členů k udržení pravidelného vysílacího času,

každou v sobotu 10.0 -11.00 dopoledne a každou středu 15.30 -17.00 odpoledne.

Slovenská skupina

 vysílá každý pátek od 6 do 7 hodin večer.

Máte zájem si obnovit nebo se stát členy české či slovenské skupiny a podpořit naše krajanské vysílání na další rok?

Poplatek na jeden rok od 1. července do konce června příštího roku pro

penzistu jednotlivce $20 a pro jednotlivce pracující $30.

Pokud nezískáme dostatečný počet členů, čas našich programů se  nenávratně zkrátí.

Členské příspěvky můžete zaplatit při vaši návštěvě klubu nebo přímo

v kanceláři 4EB

140 Main Street Kanagaroo Point tel.: 3240 8600.

Moderátoři /dobrovolníci upřímně děkují za vaši podporu a slova uznání.  

 

 

Radio 4EB 98.1FM – Czech and Slovak Broadcasts

Czech Group

Wednesday’s 15.30 – 17.00 PM; Saturday’s 10AM – 11AM

need to have 80 financial members.

If we do not reach 80 members we need, our broadcasting time will be adjusted meaning will be shorter.

Existing members please renew your membership if you wish to support our community programs Radio 4EB

Slovak Group

Every Friday from 6PM – 7PM

Membership is from 1st July till end of June  next year.

Membership fees are: – Pensioner $20;    Working person - $30

New members are welcome.

You may apply for membership at Czechoslovakian Club or

at Admin Office Radio 4EB

140 Kangaroo Point

Tel.: 3240 8600

Broadcasters– volunteres of both groups Thank you for your support

 

 

Vedení klubu oznamuje členům a patronům následující:

 

BYO nosit si vlastní alkohol do prostor klubu, zahrnující zahradu a parkoviště není povoleno.

Klub licenci na prodej alkoholu.

 

Máme rádi zvířátkaale vodit psy do klubu není povoleno.

 

Děti - musí být pod stálým dozorem rodičů nebo vychovatelů při návštěvě klubu.

 

Vedení klubu nepřebírá žádnou zodpovědnost.

 

President Stanya Tel: 3271 1646;

Mobil: 0407 327 116;

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Vedení klubu děkuje za pochopení a spolupráci.

 

Czechoslovakian Club Management Committee would like to advise that:

 

BYO - is not permitted at club premisses, not even in carpark or garden at any given time.

Club is licensed premisses.

 

We do love animals but - NO DOGS - are allowed on club premises at any given time.

 

CHILDREN - must be under constant parents supervision while on club premises.

 

Club Management does not accept any responsibility.

 

President Stanya Tel: 3271 1646;

Mobil: 0407 327 116

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Club Management thank you for your co-operation.

 

 

Pravidelné České vysílání v Brisbane
Radio 4EB 98.1FM
Každou středu od 15.30 do 17.00 odpoledne a

každou sobotu od 10.00 do 11.00 dopoledne.
Informace vám vedoucí české skupiny

Karel Ulvr tel: 07 3355 0109

 

Programy Radia 4EB můžete poslouchat také přes internet: http://www.4eb.org.au/listen

 

Czech Radio Broadcast in Brisbane
Radio 4EB 98.1 FM
Every Wednesday 3.30 PM to 5.00PM and

Every Saturday from 10.00 AM to 11.00 AM

For information please call Czech Group Convener

Karel Ulvr Tel: 07 3355 0109

 

Tune in to Radio 4EB programs via internet:

http://www.4eb.org.au/listen

 

 

Pravidelné Slovenské vysílání v Brisbane
Radio 4EB 98.1FM
Každý pátek v podvečer od 18.00 do 19.00
Informace vám podá vedoucí Slovenské skupiny

Ingrid Pride M: 0438 195 261

 

Programy Radia 4EB můžete poslouchat na internet: http://www.4eb.org.au/listen a klikněte na demand

 

 

Slovak Radio Broadcast in Brisbane
Radio 4EB 98.1 FM
Every Friday from 6 PM to 7 PM.
For information please call Slovak Group Convener

Ingrid Pride M: 0438 195 261

 

Tune in to Radio 4EB programs via internet:

http://www.4eb.org.au/listen and clik on demand