Akce v Československém klubu

Czechoslovakian Club Functions

 

Neděle 16. únoraOběd

Oběd se podává od 11.30

Skupina muzikantů nám zpříjemní neděli muzikou kterou máme rádi.

Bar: vaše oblíbené nápoje a v tento den také točenou plzeň

Cukrárna nabízí: domácí pečivo, kávu, čaj

 

Menu:

Slepičí polévkamasem a nudlemi

Uzené na postýlce kyselého zelí v bramboráku (Cmunda po kaplicku)

Klasický hovězí guláš, houskový knedlík

Koprovkahovězím masemvejcem, houskový knedlík nebo brambor

Kuřecí / Vepřový řízek, domácí bramborový salát

Cena $16 zahrnuje polévku

 

Doporučujeme včasné reservace a objednávky na veškeré akce:

Volejte / text / nebo zanechte vzkaz na 101

Mobil: 0497 344 377

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Sunday 16th February – Lunch

Lunch will served from 11.30

Group of Musicians will play for your enjoyment

Bar offer: your favorite refreshment and today also Czech Beer Plzen on Tap Coffee Bar offer: Homemade pastries, Tea, Coffee

 

Menu:

Soup – Chicken with Meat and Noodles

Smoked Pork on Sauerkraut Bed in Hashbrown (Also called Kaplik Cmunda)

Beef Goulash Classic with Dumpling

Beef in Dill Gravy served with Egg and Dumpling or Potato

Chicken or Pork Schnitzel, Homemade Potato Salad

Cost $16 include Soup

 

Early reservations for any function recommended and appreciated:

Please call / SMS / or leave message on 101

Mobile: 0497 344 377

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

 

Neděle 8. březnaKatolická Mše a oběd

Začátek v 10.30

Křtiny možné - pokud mají rodiče zájem (poplatek dobrovolný).

Informace ohledně křtin vám ochotně podá

Duchovní otec Josef Stuchlý M: 0478 842 112

Po Mši se podává oběd

PolévkaZeleninová s kapáním

Svíčková hovězí pečeněhouskovým knedlíkem

Kuřecí / Vepřový řízekbramborem, okurkový salát

Cena $16 zahrnuje polévku

 

Doporučujeme včasné reservace a objednávky na veškeré akce:

Volejte / text / nebo zanechte vzkaz na 101

Mobil: 0497 344 377

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Cukrárna nabízí: domácí pečivo, kávu, čaj

Bar: vaše oblíbené nápoje

 

 

 

Sunday 8th March – Catholic Mass

Begins at 10.30AM

Christening if you interested (Fee in form of donation)

For more information regarding Christening please call

Pater Josef Stuchlý M: 0478 842 112

Lunch served after Mass

Soup - Vegetable

Traditional Beef in Creamy Vegetable Gravy, Dumpling

Chicken or Pork Schnitzel, Potato, Cucumber Salad

Cost $16 include Soup

 

Early reservations for any function recommended and appreciated:

Please call / SMS / or leave message on 101

Mobile: 0497 344 377

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Coffee Bar offer: Homemade pastries, Tea, Coffee

Bar offer: your favorite refreshment

 

Sobota 14. března večerzábavný večer s

Folkduoplus ze Slovenska

Začátek 7.30 večer

Vstupné $20 - nezahrnuje večeři

K večeři jídelníček nabízí:

Kuřecí paprikáš s haluškami

Kuřecí/Vepřový řízek, bramborový salát

$16

 

Doporučujeme včasné reservace a objednávky na veškeré akce:

Volejte / text / nebo zanechte vzkaz na 101

Mobil: 0497 344 377

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Cukrárna otevřena

Bar: nabízí vaše oblíbené nápoje

 

 

Saturday 14th March –  Evening performance  FOLKDUOPLUS form Slovakia

Begins at 7.30PM

Ticket $20, does not include dinner.

Dinner available:

Chicken Paprikash /Chicken in Paprika Sauce, Gnocchi

Chicken or Pork Schnitzel, Potato Salad

$16

 

Early reservations for any function recommended and appreciated:

Please call / SMS / or leave message on 101

Mobile: 0497 344 377

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Coffee Bar offer: Homemade pastries, Tea, Coffee

Bar offer: your favorite refreshment

 

 

V sobotu 21. března – RANEC

Interaktivní a edukativní divaldo pro děti

představí hudebně cestovatelské představení

„Co Čech to muzikant“

Oběd se bude podávat po představení a dílničce

Podrobné informace dodatečně

 

 

Saturday 21th March – „RANEC“ „(Backpack)“

 from Czech R

Entertaining iteraktive and educational program with music for kids

“Co Čech to muzikant with workshop to follow.

Lunch will be served after program.

More information soon.

 

 

KLOKÁNEK - KLUBÍČEK

ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DĚTÍ

V QUEENSLANDU

Klokánek se schází pravidelně každé druhé pondělí v 9.30 v

Československém klubu 25 Upfield Street Burbank.

První schůzka v roce 2020 se koná v pondělí 17. února 2020

Tvořivá dílnička vždy připraven bohatý program

 Na děti čekají houpačky na zahradě,

Poplatek pouze $3 za rodinu.

Informace na  FacebookCesko-slovensky Klokanek

 

 

KLOKANEK – PLAYGROUP OF

 CZECH AND SLOVAK CHILDREN  IN QUEENSLAND

Klokánek meet every second Monday from 9.30am at

Czechoslovakian Club 25 Upfield Street Burbank

Firsy meeting in Year 2020 is Monday 17th February

Creative workshop program and more at every meeting

Creativity workshop have always great ideas

Playground is always popular

Fee only $3 per family

Information: FacebookCesko-slovensky Klokanek

 

Klub je otevřen každý pátek od 6 hodin

Viz stránku Jídelníček

Objednávky večeří a jídel na kteroukoliv akci doporučujeme.

 

VOLEJTE nebo TEXT zprávu (SMS) nebo zanechte vzkaz na 101

Mobil: 0497 344 377

Klub Email:

ccq@csklubqld.org.au

 

 

Club is open  every Friday from 6pm

Viz Menu page

Dinner and meal’s orders for any function are

highly recommended, to avoid disappointment

 

CALL or TEXT message (SMS) or leave message on 101

Mobil: 0497 344 377

Club Email:

ccq@csklubqld.org.au

 

 

 

 

 

 

Radio 4EB 98.1FM – Krajanské vysílání

Česká skupina

- jako každý rok potřebuje 80 finančních členů k udržení pravidelného vysílacího času,

každou v sobotu 10.0 -11.00 dopoledne a každou středu 15.30 -17.00 odpoledne.

Slovenská skupina

 vysílá každý pátek od 6 do 7 hodin večer.

Máte zájem si obnovit nebo se stát členy české či slovenské skupiny a podpořit naše krajanské vysílání na další rok?

Poplatek na jeden rok od 1. července do konce června příštího roku pro

penzistu jednotlivce $20 a pro jednotlivce pracující $30.

Pokud nezískáme dostatečný počet členů,

čas našich programů se nenávratně zkrátí.

Členské příspěvky můžete zaplatit při vaši návštěvě klubu nebo přímo

v kanceláři 4EB

140 Main Street

Kanagaroo Point

Tel.: 3240 8600.

Moderátoři /dobrovolníci upřímně děkují za vaši podporu a slova uznání.  

 

 

Radio 4EB 98.1FM – Czech and Slovak Broadcasts

Czech Group

Wednesday’s 15.30 – 17.00 PM; Saturday’s 10AM – 11AM

need to have 80 financial members.

If we do not reach 80 members we need, our broadcasting time will be adjusted meaning will be shorter.

Existing members please renew your membership if you wish to support our community programs Radio 4EB

Slovak Group

Every Friday from 6PM – 7PM

Membership is from 1st July till end of June  next year.

Membership fees are: – Pensioner $20;    Working person - $30

New members are welcome.

You may apply for membership at Czechoslovakian Club or

at Admin Office Radio 4EB

140 Kangaroo Point

Tel.: 3240 8600

Broadcasters– volunteres of both groups Thank you for your support

 

 

Vedení klubu oznamuje členům a patronům následující:

 

BYO nosit si vlastní alkohol do prostor klubu, zahrnující zahradu a parkoviště není povoleno.

Klub licenci na prodej alkoholu.

 

Máme rádi zvířátkaale vodit psy do klubu není povoleno.

 

Děti - musí být pod stálým dozorem rodičů nebo vychovatelů při návštěvě klubu.

 

Vedení klubu nepřebírá žádnou zodpovědnost.

 

President Stanya Tel: 3271 1646;

Mobil: 0407 327 116;

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Vedení klubu děkuje za pochopení a spolupráci.

 

Czechoslovakian Club Management Committee would like to advise that:

 

BYO - is not permitted at club premisses, not even in carpark or garden at any given time.

Club is licensed premisses.

 

We do love animals but - NO DOGS - are allowed on club premises at any given time.

 

CHILDREN - must be under constant parents supervision while on club premises.

 

Club Management does not accept any responsibility.

 

President Stanya Tel: 3271 1646;

Mobil: 0407 327 116

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Club Management thank you for your co-operation.

 

 

Pravidelné České vysílání v Brisbane
Radio 4EB 98.1FM

Každou středu od 15.30 do 17.00 odpoledne a

každou sobotu od 10.00 do 11.00 dopoledne.
Informace vám vedoucí české skupiny

Karel Ulvr tel: 07 3355 0109

 

Programy Radia 4EB můžete poslouchat také přes internet: http://www.4eb.org.au/listen

 

Czech Radio Broadcast in Brisbane
Radio 4EB 98.1 FM

Every Wednesday 3.30 PM to 5.00PM and

Every Saturday from 10.00 AM to 11.00 AM

For information please call Czech Group Convener

Karel Ulvr Tel: 07 3355 0109

 

Tune in to Radio 4EB programs via internet:

http://www.4eb.org.au/listen

 

 

Pravidelné Slovenské vysílání v Brisbane
Radio 4EB 98.1FM
Každý pátek v podvečer od 18.00 do 19.00
Informace vám podá vedoucí Slovenské skupiny

Emilia Matulova M: 0405 406 312

 

Programy Radia 4EB můžete poslouchat na internet: http://www.4eb.org.au/listen a klikněte na demand

 

 

Slovak Radio Broadcast in Brisbane
Radio 4EB 98.1 FM

Every Friday from 6 PM to 7 PM.
For information please call Slovak Group Convener

Emilia Matulova M: 0405 406 312

 

Tune in to Radio 4EB programs via internet:

http://www.4eb.org.au/listen and clik on demand