Akce v Československém klubu

Czechoslovakian Club Functions

 

Klub je otevřen každý pátek od 6 hodin

Viz stránku Jídelníček

Doporučujeme objednávky večeří

Kuchař Neno objednávky ocení.

Lépe se mu tím plánuje kolik porcí připravit.

 

VOLEJTE nebo TEXT zprávu (SMS) nebo zanechte vzkaz na 101

Mobil: 0497 344 377

Klub Email:

ccq@csklubqld.org.au

 

 

Club is open  every Friday from 6pm

Viz Menu page

Dinner orders are recommended, to avoid disappointment

Chef Neno apreciate your dinner orders.

It is easier for Chef to plan and prepare enough meals

 

CALL or TEXT message (SMS) or leave message on 101

Mobil: 0497 344 377

Club Email:

ccq@csklubqld.org.au

 

 

sobotu večer 24. března 2018

se představíČeskoslovenském klubu

Pražské Divadlo VOSTO5

programem nazvaným

Operace levý hák

 

Začátek v 7.30 večer 

Vstupné $10

Představení se zůčastní Martin Pohl Velvyslanec České republiky v Canbeře

 

Jídelníček nabízí:

Klasické vepřo, knedlo, zelo

Kuřecí /Vepřový řízek,bramb.salát

Cena $16

Reservace vstupenek a večeří, prosím volejte:

M: 0497 344 377

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Saturday night 24th March 2018

Performance at Czechoslovakian Club

Theathre from Praque VOSTO5

Program

Operace levý hák

(Operation Left Hook)

 

Begins at7.30PM 

Entry $10

Ambassador for Czech Republic in Canberra

Hon Martin Pohl will be present.

Menu:

Classic Roast Pork, Cabbage, Dumpling

Chicken / Pork Schnitzel, Potato Salad

Cost per person $16

Reservations and Dinner orders,please call:

M: 0497 344 377

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

 

KLOKÁNEK KLUBÍČEK

ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DĚTÍ

V QUEENSLANDU

Klokánek se schází pravidelně každé druhé pondělí v 9.30 dopoledne v

Československém klubu 25 Upfield Street Burbank.

Program tvořivé dílničky na příští schůzce

 v pondělí 26. března -  Velikonoce.

Barvení velikonočních vajíček, vykrajování lineckých koláčků, tvoření jidášků, briošek upečeme a bude hostina.

Rodiče, přijďtedětmi se seznámínašemi tradicemi.

Poplatek $5 za rodinu se nemění.

Informace na  FacebookCesky-Slovensky Klokanek

 

Máte možnost sehnat vejcebílou skořápkou? Lépe se barví.

Klokánek předem děkuje a náklady uhradí.

 

Na schůzkách Klokánka je možné i nečekané malé překvapení

 

 

 

VELIKONOČNÍ PÁTEK – 30. BŘEZNA

 

KLUB NEBUDE OTEVŘEN

 

 

 

Vedení Československého Klubu v Qld Inc. tímto svolává

Řádnou Výroční Členskou Schůzi do haly

Národního domu 25 Upfield Street Burbank

neděli 22. dubna 2018

Začátek přesně v 10.30 / v půl jedenácté dopoledne

 

 

KLOKANEK in Queensland

Czech and Slovak children

playgroup

Klokánek meets every second Monday from 9.30am at

Czechoslovakian Club 25 Upfield Street Burbank

Creative workshop program at the next meeting –

Monday 26th March is - Easter

Egg coloring, biscuits and other traditional pastries preparation,

baking and final products will be served to children and all present.

Parents do come with children, kids will love to learn or observe our traditions and help tasting final products.

Fee $5 per family

Information: FacebookCesko-slovensky Klokanek

 

If you know where to buy fresh white shell eggs. Please let us know or buy them, bring them we will compensate the cost.

 

There is chance of unexpected small surprise at the Klokanek meetings

 

 

 

GOOD  FRIDAY – 30th MARCH

 

CLUB CLOSED

 

 

 

Notice to all Financial Members of Czechoslovakian Club in Queensland Inc

ANNUAL GENERAL MEETING will be held at

Czechoslovakian Club 25 Upfield Street Burbank

SUNDAY 22nd April 2018 at 10.30AM sharp

 

  

 

 

 

Vedení klubu oznamuje členům a patronům následující:

 

BYO nosit si vlastní alkohol do prostor klubu, zahrnující zahradu a parkoviště není povoleno.

Klub licenci na prodej alkoholu.

 

Máme rádi zvířátkaale vodit psy do klubu není povoleno.

 

Děti - musí být pod stálým dozorem rodičů nebo vychovatelů při návštěvě klubu.

 

Vedení klubu nepřebírá žádnou zodpovědnost.

 

Sekretářka Stanya Tel: 3271 1646;

Mobil: 0407 327 116;

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Vedení klubu děkuje za pochopení a spolupráci.

 

Czechoslovakian Club Management Committee would like to advise that:

 

BYO - is not permitted at club premisses, not even in carpark or garden at any given time.

Club is licensed premisses.

 

We do love animals but - NO DOGS - are allowed on club premises at any given time.

 

CHILDREN - must be under constant parents supervision while on club premises.

 

Club Management does not accept any responsibility.

 

Secretary Stanya Tel: 3271 1646;

Mobil: 0407 327 116

Email: ccq@csklubqld.org.au

 

Club Management thank you for your co-operation.

 

 

Pravidelné České vysílání v Brisbane
Radio 4EB 98.1FM
Každou středu od 15.45 do 17.15 odpoledne a

každou sobotu od 10.30 do 11.30 dopoledne.
Informace vám vedoucí české skupiny

Karel Ulvr tel: 07 3355 0109

 

Programy Radia 4EB můžete poslouchat také přes internet: http://www.4eb.org.au/listen

 

Czech Radio Broadcast in Brisbane
Radio 4EB 98.1 FM
Every Wednesday 3.45 PM to 5.15 PM and

Every Saturday from 10.30 AM to 11.30 AM

For information please call Czech Group Convener

Karel Ulvr Tel: 07 3355 0109

 

Tune in to Radio 4EB programs via internet:

http://www.4eb.org.au/listen

 

 

Pravidelné Slovenské vysílání v Brisbane
Radio 4EB 98.1FM
Každý pátek v podvečer od 18.00 do 19.00
Informace vám podá vedoucí Slovenské skupiny

Ingrid Pride M: 0438 195 261

 

Programy Radia 4EB můžete poslouchat na internet: http://www.4eb.org.au/listen a klikněte na demand

 

 

Slovak Radio Broadcast in Brisbane
Radio 4EB 98.1 FM
Every Friday from 6 PM to 7 PM.
For information please call Slovak Group Convener

Ingrid Pride M: 0438 195 261

 

Tune in to Radio 4EB programs via internet:

http://www.4eb.org.au/listen and clik on demand